Etsikö tietoa autismista?

Etsitkö tietoa sosiaalisten- tai tunnetaitojen opettamisesta?

Mietitkö mitä tarkoittaa tukikeskustelut?

Koritehtävät, mitä ne ovat?

Kirjojani myyvät Valteripuoti,  OPH:n oppimateriaalikeskus ja PS-kustannus.

Uusin kirja autismista ilmestyi vuoden 2019 aikana. Kirjaa on ollut Tero Timosen lisäksi kirjoittamassa useista autismialan ammattilaisia. Minä olen kirjoittanut kirjaan luvun Tukikeskusteluista autismikirjon henkilöiden kuntoutusmuotona. Autismikirjon kuntoutusmenetelmät -kirjaa myy PS-kustannus.