Kujanpää, S. 1999. Arviointi. Kirjassa Autismi teoriasta käytäntöön. Toim.  Oiva Ikonen. Jyväskylä: Atena.

Kujanpää, S. & Kerola, K. 1999. Perhetyö ja kotikuntoutus.  Kirjassa Autismi teoriasta käytäntöön. Toim.  Oiva Ikonen. Jyväskylä: Atena.

Kerola, K. & Kujanpää, S. 1999. Moniammatillinen yhteistyö. Kirjassa Autismi teoriasta käytäntöön. Toim.  Oiva Ikonen. Jyväskylä: Atena.

Kujanpää, S., Sipilä, A-K., Kerola, K. & Hyytiäinen, M. 2004. Vuorovaikutteisen käyttäytymisen ydinvalmiuksien harjoitusohjelma autistisille lapsille. Kliininen 1 / 2004. s. 13-15.

Kujanpää, S. 2004. Äitien ja vauvojen neuvolaryhmä – Varhainen alku, pitkäkestoinen ystävyys. Kliininen 1 / 2004. s. 29- 30.

Kujanpää, S. 2006. Katsaus kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Autismi 2 / 2006. s. 56-57.

Kujanpää, S. 2008. Tunnetaitojen opiskelu ja opiskelun työvälineet. Kielikukko 1/ 2008. s. 19-20.

Kerola, K. & Kujanpää, S. 2008. Tunnetaitoja oppii harjoittelemalla. 1 / 2008. s. 32- 36.

Kerola, K. & Kujanpää, S. 2008. Tunnetaitoharjoituksia. Kliininen 2/ 2008. s. 31-33. 

Kujanpää, S. 2009. Vaikeimmin vai vahvasti autistinen henkilö? Autismi 1 / 2009. s. 10.

Kujanpää, S. 2011. Tavoitteena myönteinen minäkuva. Olen ainutlaatuinen. Kielipolku 4/2011. s. 6-9.

Kujanpää, S. Tukikeskustelut. Autismi 1 / 2011. s. 27.

Kujanpää, S. 2012. Olen ainutlaatuinen. Tavoitteena myönteinen minäkuva. NEPSY lehti 1 /2012. s. 16-19.

Kujanpää, S. 2013. Tie. Kirjassa Kaikkina niinä hetkinä. toim. Nina Kiiskinen. Helsinki: Sylva ry.

Kujanpää, S. 2017. Autismikirjo ja syöminen. Autismilehti.

Kujanpää, S. 2019. Tukikeskustelut osana autismikirjon henkilöiden kuntoutusta. Kirjassa Autismikirjon kuntoutusmenetelmät toim. Timonen, T. & Hämäläinen, P.

Kujanpää, S. Ärsyttääkö intoilu. Pessimistejäkin tarvitaan. Kotivinkki 16/2021.

Kujanpää, S. 2021. Tunne- ja kaveritaitoja voi harjoitella. Autismi 4/2021.

Kujanpää, S. 2021. Sosiaaliset taidot ja Korona-aika. Tunne ja mielilehti 4 / 2021