P1020089

toim. Oiva Ikonen (1998)

   Autismi teoriasta käytäntöön

Ensimmäinen laaja suomenkielinen autismia käsittelevä yleisteos. Autistisen henkilön kokonaisvaltaista kuntoutusta käsitellään kirjassa monipuolisesti sekä uusimpien tutkimustulosten että käytännön kokemusten perusteella. Teos on tarkoitettu kaikille autistien kanssa työskenteleville, alaa opiskeleville ja autistien vanhemmille.

Teos on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen, Autismiliiton, Haukkarannan koulun sekä Akiva-projektin kanssa.

www.ps-kustannus.fi

P1020074

P1020066

Autismikuntoutus

Autismin kirjo ja kuntoutus

Kyllikki Kerola – Sari Kujanpää – Tero Timonen

Autismi on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa erilaisia pulmia yksilön sosiaalisuuteen, kommunikaatioon ja aistikokemuksiin. Kasvatuksellisella kuntoutuksella voidaan tukea autistisen kirjon lapsen kommunikointia ja sosiaalista kehitystä ja siten edistää lapsen ja hänen perheensä elämänlaatua. Keskeistä on autismin ymmärtäminen.

Kirjassa kerrotaan kattavasti, mitä autismin piirteitä voidaan kuntouttaa, miten se tehdään ja mikä kuntoutuksessa on tärkeää sekä mihin kuntoutuksen vaikutus perustuu. Kirjassa kuvataan autismin kirjon henkilöitä. Samoja ideoita ja käytäntöjä voi soveltaa myös muihin oireyhtymiin sekä aivan tavallisten lasten kasvatukseen.

ISBN: 978-952-451-209-1, julkaisija: PS-kustannus, julkaisuvuosi: 2009, n. 200 sivua.

https://www.valteri.fi/puoti/

P1020087

Kujanpää, S & Norvapalo, P. (1997).

Ensitieto autismista

P1020068

Kujanpää, S. & Ravi, T. ( 1994)

Autististen lasten kuntoutus päiväkodissa Lovaas-käyttäytymisterapialla