P1020091

Koritehtävät 1

Kujanpää, S. & Väinölä, V. (2007)

Toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tueksi

 

Koritehtävät 1. on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pulmia. Tehtävät ovat visuaalisesti strukturoituja.

Koritehtävät eli lapselle yksilöllisesti laadittu työskentelysysteemi opettaa itsenäistä työkäyttäytymistä ja perusrutiineja. Koritehtävät-sana tulee siitä, että tehtäviä selkeytetään laittamalla tarvittavat materiaalit koriin tai rakentamalla tehtävä laatikkoon. Yhdessä laatikossa on yksi tehtävä, jonka tehtyään lapsi ottaa seuraavan tehtävän edeten vasemmalta oikealle lukusuunnan mukaisesti.

Koritehtävät ja visuaaliset järjestykset, kuten työjärjestys, päiväjärjestys, tilojen järjestäminen ja tehtävien organisointi ovat askeleita kohti itsenäisyyttä ja näin ollen ohjaavat parempaan arjessa selviytymiseen.

Esimerkkitehtävät liittyvät lähinnä päivähoito, esiopetus- ja alakoulumaailmaan. Tehtävistä voi saada ideoita myös kotiin, työpaikoille ja asuntoloihin. Koritehtävät ja visuaalistaminen sopivat autismikirjon henkilöiden lisäksi useille erilaisille ryhmille, esimerkiksi dementoituneille vanhuksille tai lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Tehtävien lisäksi mukana on teoriaa, jonka tarkoitus on ohjata miettimään selkeyttämistä ja järjestyksiä uudella tavalla ja syventää aiempaa tietoa.

http://www.onerva.fi/verkkokauppa/

 

P1020085

 

Koritehtävät 2.

Haverinen, H., Kujanpaa, S. & Norvapalo, P. ( 2001)

 

Koritehtävät 2 -kirja on tarkoitettu ideakirjaksi nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvien asioiden oppimiseksi. Koritehtävien tarkoituksena on toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tukeminen. Kirjassa esitellään tekstein ja värikuvin yli 70 tehtävää sekä tehtäville muokkaamisvaihtoehtoja.

http://www.onerva.fi/verkkokauppa/