Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A. (2009)

Tunteesta tunteeseen – Ihmismilen tarinat kuvin ja sanoin

Tunteesta tunteeseen – oppilaan harjoituskirjassa kuvataan 104 tunnetta. Piirroskuvassa esitetään tilanne ja kysymyksin herätetään keskustelu siitä, missä ja miten kukin tunne on arkielämästä tuttu. Tavoitteena on tunteiden tunnistamisen, nimeämisen, ilmaisemisen ja säätelyn harjoittelu. Tunnetaitoja oppimalla voidaan edistää hyvää vuorovaikutusta ja vähentää ihmisen sisäisiä ja ihmisten välisiä ristiriitoja. Oppilaan harjoituskirjassa on Anja Kallion lämminhenkinen kuvitus.

Materiaalin ohjaajan opas, jossa käsitellään tunteita laajemmin, löytyy internetistä osoitteesta

http://verkkokauppa.oph.fi 

P1020079

Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A. (2013)

Ihmiseltä ihmiselle – Harjoituksia lapsille, nuorille ja aikuisille

Kirja ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Lähtökohta sosiaalisten taitojen oppimisen tiellä on, ettei saa väkisin ottaa toiselta kädestä mitään. On opittava pyytämään, neuvottelemaan ja vaihtamaan eli arvostamaan toista henkilöä tasavertaisena itsensä kanssa. Oppikirjan kuvista ja teksteistä välittyy ilo, joka kumpuaa yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä ja sosiaalisesta taitavuudesta.

Sosiaalisia taitoja on nimetty 93, kuten asiointitaidot, hyvä kaveruus, häpeän tunteminen, häviämisen taito, itsehillintä, itsensä arvostaminen ja katsekontakti. Kirjoittajat ovat ehdottaneet kustakin taidosta keskustelun aiheita ja harjoituksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Näistä lasten ja aikuisten harjoitukset esitetään rinnakkain oppikirjassa, kun taas nuorten harjoitukset ja niihin sopiva kuvitus kootaan verkkomateriaaliksi osoitteeseen www.oph.fi/fi/oppimateriaali/manniskor-emellan-sociala-fardigheter/nuorten-harjoitukset.

P1020077

Kerola, K., Kujanpää, S. & Kallio, A. (2013)

Människor emellan. En bok om sociala färdigheter.

Boken visar hur man kan öva sina sociala kunskaper. Utgångspunkten i inlärningen av sociala kunskaper är att man inte med våld får ta något från den andras hand. Man ska lära sig att förhandla, be och byta, med andra ord att uppskatta den andra personen som jämnställd med sig själv.

I boken presenteras 93 sociala färdigheter, såsom att uträtta ärenden, vara en god kamrat, skämmas, lära sig förlora, ha självkontroll, ha självrespekt och ta ögonkontakt. Författarna föreslår diskussionsteman och övningar från varje social färdighet för barn, unga och vuxna.

http://verkkokauppa.oph.fi/

P1020072 Heikura-Pulkkinen, U. & Kujanpää, S. (2016) Sosiaaliset kuvatarinat Sosiaaliset tarinat ovat kuvin ja sanoin rakennettuja kertomuksia jokapäiväisistä tilanteista. Sosiaalisin tarinoin ennakoidaan, selkeytetään ja luodaan omaan toimintaan järjestystä, jolloin jännittäviä, uusia ja vaikeita sosiaalisia tilanteita on helppo lähestyä. Tietoisuus tilanteista lisääntyy ja toimintastrategiat kehittyvät. Huomioi kirjan uudistettu painos! https://www.valteri.fi/puoti/