P1020083

Kujanpää, S. (2009)

Tukikeskustelun käsikirja. Terapeuttista keskustelua hyväksyvässä ilmapiirissä.

Tukikeskustelu on keskustelua toiveista, päämääristä sekä elämän ja arjen vaikeuksista. Keskustelun osapuolina ovat tuettava ja tukija. Käsikirjassa kuvataan tukikeskustelujen kulkua ja huomioon otettavia asioita sekä esitellään sopivia toimintatapoja ja työvälineitä.

https://www.valteri.fi/puoti/