KKT (CBT) Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jossa nimen mukaisesti yhdistyy niin käyttäytymisterapia kuin kognitiivinen terapiakin. Terapiaan kuuluu monia terapiamuotoja, jotka perustuvat tutkimuksiin ja vaikuttavuuteen. Itseäni kiinnostavat käyttäytymisen arviointi, mittaaminen ja sen tutkiminen. On mielenkiintoista yhdessä asiakkaan kanssa pohtia miten ajatukset, tunteet, konteksti (perimä ja ympäristö)  ja keho sekä käyttäytyminen kietoutuvat yhteen. Pohdin asiakkaan kanssa, miten hän ajattelee, sanoo, tekee ja tuntee kehossaan, miten ilmehtii ja miten hän reagoi ympäristöönsä ja miten ympäristö reagoi mahdollisesti häneen. Olen kiinnostunut ehdollistumisesta ja vahvistamisesta sekä säännön ohjaamasta käyttäytymisestä. Mikä meidän käyttäytymistämme ohjaa?

Lasten ja nuorten kanssa käytän paljon funktionaalista analyysia ja piirrettyjä analyysiketjuja. Olen kirjoittanut Tukikeskustelun käsikirjan, jossa kuvaan terapeuttista keskustelua ja toiminnallisia menetelmiä lasten, nuorten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa.

Terapeuttina olen aktiivinen yhteistyön tekijä ja ohjaan asiakasta tekemään kotitehtäviä, harjoittelemaan. Työtapana on analysointi ja ongelmanratkaisuharjoitukset, altistamisharjoitukset, rentoutuksen opiskelu ja ajatus-tunne-keho-käyttäytyminen ketjujen tutkiminen. Näitä toimintatapoja pohditaan asiakkaan kanssa yhdessä ja valitaan yksilöllisesti se, joka ongelman hoitoon parhaiten sopisi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ei ole pitkää tai lyhyttä hoitoa, vaan ”sopivaa/riittävää”, ongelman vaikeuden ja asiakkaan elämäntilanteen mukaista. Asiakkaan omat terapiatavoitteet määräävät terapian suuntaa. Minun tehtävänäni on rohkaista, aktivoida ja tukea sekä myötäelää.

Asiakaspalaute: Olet edesauttanut sitä, että minä saan elää ymmärtäen itseäni tavalla, joka auttaa minua kestämään elämän vastoinkäymisiä. Olen saanut ymmärtää, että elämä ei ole ”sitten kun” elämää, vaan tässä ja nyt, kaikkinensa. Olet myös auttanut miestäni saamaan takaisin vaimon, joka välillä hymyilee ja selviää elämän kolhusta päivissä, ei viikoissa.