Koulutusteemojani viime aikoina ovat olleet:

Kognitiivinen käyttäytymisterapia neuropsykiatriassa (10 päivän prosessikoulutus)

Käyttäytymisanalyysi

Käytöshäiriöisten lasten tuki ja kuntoutus

Sosiaaliset- ja tunnetaidot, sekä niiden kehittyminen, arviointi, tuki ja opettamisen keinot

Haastava käyttäytyminen, käyttäytymisen analysointi ja ”muokkaaminen”

Funktionaalinen käyttäytymisanalyysi

Kehitysvammaisten mielenterveys, arviointi ja tukeminen

Kognitiivinen käyttäytymisterapia kehitysvammaisten kuntoutuksessa

Autismikirjon häiriö ja käypähoitosuositus (lapset, nuoret ja aikuiset)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutus

Autismin perusteet, autismipedagogiikka ja autismikirjon häiriön arviointi

Autismin kirjon henkilöiden arviointi: CARS, PEP 3, TTAP ja muut diagnostiikkaan ja toimintatasoon liittyvät arviointivälineet

Sosiaalisten taitojen ryhmämuotoinen kuntoutus, tuki, opettaminen

Rentoutus osana kuntoutusta ja opetusta

Vanhemmuuden tuki erityislapsen perheessä

Hoitoväsymys syöpälapsella ja perheellä

Konsultoiva työote

Kognitiivisen käyttäytymisterapian työvälineet autismikirjon henkilöiden kuntoutuksessa

KKT lasten- ja nuorten psykoterapiamuotona

Kehitysvammaisen muuttovalmennus ja itsenäistymisen tuki

Syömishäiriöt ja autisminkirjo

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja vanhemmuus

Sosiaaliset – ja tunnetaidot arviointi, opetus ja tukimuodot

Kielelliset oppimisvaikeudet ja valikoiva puhumattomuus: kuntouttava työote

KOULUTUS ON RAKENNETTAVISSA TYÖRYHMÄNNE JA YHTEISÖNNE TARPEISIIN. OTA YHTEYTTÄ!