Näin pääset  Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaaksi:

Liitteenä oleva polku kuvaa selkeästi matkaa yksittäisistä hoitokäynneistä, diagnosoinnin kautta terapian piiriin.

Tutustuthan,

kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapiaa haetaan kirjallisesti kuntoutushakemuslomakkeella KU131 (ei pelkän lääkärilausunnon perusteella). Hakemukseen liitetään kuntoutussuunnitelma/ B- lääkärinlausunto. Lausunnossa tulee olla suositus kuntoutuksesta perusteluineen, selvitys sairauden / vamman nykytilasta, kuntoutustarpeesta ja kuntoutuksen tavoitteesta. Kela korvaa terapiakerrasta v. 2019 alusta 57,60 € ja asiakas maksaa loput yhdessä sovittavan käytänteen mukaan. Pääasiassa teen kuitenkin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen mukaista psykoterapiaa, johon liittyy erilaiset korvauskäytänteet kuin edellä mainittu.