Työnohjaajana olen toiminut pääasiassa oppilaitoksissa, yleisopetuksen ala- ja yläkouluissa, erityisopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa työnohjaten opettajia, koulunkäynnin ohjaajia tai oppilashuoltotyöryhmän jäseniä. Lisäksi olen työnohjannut kehitysvamma-alan työntekijöitä asumis-, työ- ja päivätoimintayksiköissä.

Viimeaikoina työnohjattavina ovat olleet sairaaloiden neuropsykiatriset työryhmät, jossa olemme pohtineet case- työnohjauksessa sekä erotteludiagnostiikkaa että hyviä kuntoutuskäytänteitä. Työnohjaus on viimeaikoina toteutettu etänä.

Työnohjaan myös terapiaopiskelijoita, jotka aikanaan valmistuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuteiksi. Lisäksi työnohjaan psykoterapeutteja, joiden asiakkailla on kehitysvamma- tai neuropsykiatrinen oireisto ja niitä terapeutteja, jotka työskentelevät lapsiasiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Työnohjaajana pyrin olemaan konkreettinen ja vahvistava, jo olemassa olevia hyviä käytänteitä tukeva. Otteeni on melko edukatiivinen ja lähellä konsultoivaa työotetta.

Työnohjaajana käytän paljon fläppipaperia, piirrän ja listaan. Pyrin tekemään asioita nähtäviksi ja sitä kautta selkeimmiksi hahmottaa.

Työnohjaustyö on vastavuoroista ja valtavan opettavaista. Oma työkalupakkini kirkastuu ja vahvistuu muita ohjaten!

Työnohjaus on parhaimmillaan voimauttavaa, omaa työotetta vahvistavaa yhdessä pohtimista!

Otan uusia työnohjausryhmiä seuraavan kerran syksylle 2024. Ota yhteyttä  alkuvuodesta 2024, mikäli koet työnohjauksen tarvetta ja työotteeni kiinnostaa sinua tai sopisi työryhmällenne.

Asiakaspalautetta:

Löysin työnohjauksen jälkeen taas vähäsen kadoksissa olleen innostuksen työtäni kohtaan. Tapasi kohdata, ohjata ja validoida on kyllä ihan mahtava!